Estergon Kalesi

Osmanlı padişahı kanuni Estergon kalesini alabilmek için buraya bir ordu gönderir. Amac hiç kan dökmeden kaleyi almak ve barış yapmaktır. Fakat kaleyi ellerinde bulunduran Macarlar Osmanlı elçilerini iyi niyet gösterek kaleyi verecekmiş gibi davranırlar ancak hepsini öldürürler. Osmanlı padişahının güvendiği akıncılardan olan Bölükbaşı Cafer ve Çal Hasan ise öç almak amacıyla Estergon kalesine gelir. Tuzağa düşürürlür fakat cafer esir düşerken Hasan kaçmayı başarır ve eskiden tanışıp sevdiği Nadesya’ya sığınır. Natesya ise hem annesi hem de babasının Macar kralı tarafından esir edilmesi nedeniyle çok üzgündür. Hasan  Estergon kalesini almak, sevdiklerini kurtarmak, intikam almak içn planlar yapmaya başlar. 

Osmanlı padişahı kanuni Estergon kalesini alabilmek için buraya bir ordu gönderir. Amac hiç kan dökmeden kaleyi almak ve barış yapmaktır. Fakat kaleyi ellerinde bulunduran Macarlar Osmanlı elçilerini iyi niyet gösterek kaleyi verecekmiş gibi davranırlar ancak hepsini öldürürler. Osmanlı padişahının güvendiği akıncılardan olan Bölükbaşı Cafer ve Çal Hasan ise öç almak amacıyla Estergon kalesine gelir. Tuzağa düşürürlür fakat cafer esir düşerken Hasan kaçmayı başarır ve eskiden tanışıp sevdiği Nadesya’ya sığınır. Natesya ise hem annesi hem de babasının Macar kralı tarafından esir edilmesi nedeniyle çok üzgündür. Hasan  Estergon kalesini almak, sevdiklerini kurtarmak, intikam almak içn planlar yapmaya başlar.